Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Συνδιοργάνωση Ημερίδας ΣΕΠΕ Λιβαδειάς με τη σχολική Σύμβουλο 1ης Εκπ/κής Περ/ρειας - «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Διαφοροποίηση στη Συμπεριφορά»

  Η Σχ. Σύμβουλος της 1ης περ. Π.Ε. ν. Βοιωτίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ 1998, τ.Α΄), και στην με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, καθώς και με Φ. Απ. Αρ. Πρωτ.:  849/09-02- 2015  έγγραφο της Περιφ. Δ/νσης Στ. Ελλάδας, καλεί τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 της περιφέρειάς της να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Ημερίδας με τίτλο «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Διαφοροποίηση στη Συμπεριφορά» στις 17/02/2015 που θα γίνει  στο 6ο Δημ. Σχολείο Λιβαδειάς και ώρες 08.30- 14.00.
  Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. περιφέρειας Λιβαδειάς.
  Κάθε εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 θα παρακολουθήσει στο Β Μέρος δύο θέματα. Οδηγίες συμμετοχής δίδονται στα επισυναπτόμενα έντυπα.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Α ΜΕΡΟΣ
ΩΡΑ
ΘΕΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
08.30- 08.45
Προσέλευση - Χαιρετισμοί

08.45 – 09.30
«Διαφοροποιημένη διδασκαλία»
 (έννοια- περιεχόμενο - χαρακτηριστικά)
Μαυρωνάς Δημήτρης 
09.30- 09.45
 «Τι δεν είναι Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»
Κατσιφή – Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα
09.45-10. 30
«Πρόγραμμα Διαχείρισης Συμπεριφοράς-Συνεργασία Ειδικής και Γενικής αγωγής»
Σαΐτη Χριστίνα
10.30 – 10.50
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Β ΜΕΡΟΣ
Α)
Διάρκεια 90΄
 (θα γίνει μία φορά)
12.00- 13.30
Βιωματικό εργαστήριο:
 «Ο μαγνήτης προσανατολίζεται –Γήινος μαγνητισμός»  από την ενότητα των Φυσικών Επιστημών της ΣΤ΄ τάξης

Μπενιάτα Ελένη
Β)
Διάρκεια 60΄
 (θα επαναληφθεί δύο φορές)
Β1)
11.00- 12.00
Β2)
12.00- 13.00
Βιωματικό εργαστήριο:
«Βελτιώνοντας το ψυχολογικό κλίμα στην τάξη: Τεχνικές Συναισθηματικής Οργάνωσης και Έκφρασης μέσω της Μουσικής»
Φραγγούλη Ασπασία
Γ)
Διάρκεια 60΄
(θα επαναληφθεί δύο φορές)
Γ1)
11.00- 12.00
Γ2)
12.00- 13.00
Βιωματικό εργαστήριο:
 «ΔΕΠ-Υ και κινησιολογία. Επαφή με τον   συντονισμό μέσω αισθητηριακής κίνησης»

Ανδρικοπούλου Κάλλια
Δ)
Διάρκεια 60΄
  (θα επαναληφθεί δύο φορές)
Δ1)
11.00- 12.00
Δ2)
12.00- 13.00
Εισήγηση:
 «Η διαφοροποιημένη διδασκαλία-Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας ως μέσο διαφοροποίησης της διδασκαλίας»

Βαστάκη Μαρία
Ε)
Διάρκεια 60΄
  (θα επαναληφθεί δύο φορές)
Ε1)
11.00- 12.00
Ε2)
12.00- 13.00
Βιωματικό εργαστήριο:
 «Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες»

Μαυρωνάς Δημήτρης 
13.30- 14.00
ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΑΝΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑ: Ειδική  Παιδαγωγός Τ.Ε. του 1ουΔημ. Σχολείου Ν. Ερυθραίας. Πτυχιούχος του  Παιδ. Τμήματος Δημ. Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαίδευση Ειδική Αγωγή  στο Μαράσλειο. Με πενταετή κύκλο σπουδών  στη Σωματική Ψυχοθεραπεία  στο Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης. Τα τελευταία εφτά χρόνια ασχολείται με τη σωματοθεραπευτική προσέγγιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές διαταραχές.

ΒΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: Διευθύντρια στο 9ο Δ. Σχ. Αμαρουσίου. Για δέκα χρόνια δίδασκε σε Τμήμα Ένταξης. Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, του Μαρασλείου Διδασκαλείου στην Ειδική Αγωγή με ειδικότητα στα τυφλά παιδιά, υπότροφος του ΙΚΥ, κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση Ενηλίκων- Διά Βίου Μάθηση- Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Σχ. Συμβούλου της 2ης Περιφέρειας ΠΕ Αττικής και της 17ης Περιφέρειας ΠΕ  Ν. Κυκλάδων.  Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Εργάζεται  για 7 έτη στα ΚΕΔΔΥ Β΄ Αθήνας και για 14 έτη δίδασκε στην Ειδική Αγωγή. Πτυχιούχος Παιδ. Ακαδημίας,  Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή,  Εξομοίωση Π.Τ.Δ.Ε Αθηνών. Εξειδίκευση εκπαίδευσης ατόμων με Μ.Δ - Δ.ΕΠ-Υ - Δ.Α.Δ (σεμινάρια 400 ωρών). Επιμορφωτής σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Παράλληλης στήριξης, σε επιμορφωτικά σεμινάρια Σχ. Συμβούλων Γενικής και Ειδικής αγωγής  για θέματα Ειδικής Αγωγής και Σχολών Γονέων.

ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ: Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ/70 Στερεάς Ελλάδας. Απόφοιτος της Παιδ. Ακαδημίας Λαμίας και εξομοίωση στο Παιδ. Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μετεκπαίδευση με εξειδίκευση στη διδακτική: της πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής, της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και της ΓεωγραφίαςΜεταπτυχιακό  στη «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών – Νέες Τεχνολογίες». Εξειδίκευση ετήσιας διάρκειας στο Τμήμα Γενικών Παιδαγωγικών Μαθημάτων & Συμβουλευτικής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Διδακτορικό από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  στο αντικείμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων και του Διδακτικού Σχεδιασμού. Συμμετέχει σε  ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα Πανεπιστημίων και είναι  ενταγμένη σε Μητρώα Επιμορφωτών Ενηλίκων, Β΄ επιπέδου, Μείζονος Επιμόρφωσης,  Νέων Προγραμμάτων  Σπουδών των Φυσικών Επιστημών του Δημοτικού. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά  και ανακοινωθεί σε συνέδρια.

ΣΑΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:  Δασκάλα ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης και σε ειδικό σχολείο. Πτυχιούχος του Παιδ. Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακό στο Παιδ. Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική». 

ΦΡΑΓΓΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ:  Διευθύντρια Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μaster of Αrts στη Μουσικοθεραπεία στο Πανεπιστημίου των Τεχνών του Βερολίνου (UdK Berlin). Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίπλωμα Μονωδίας Εθνικού Ωδείου Αθηνών. Μέλος του Συλλόγου Μουσικοθεραπευτών Γερμανίας (DMΤG)].


Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  ΚΑΤΣΙΦΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
                     
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου