Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Παράγοντες που συμβάλλουν στην σχολική επιτυχία του παιδιού.

Η οικογένεια επηρεάζει πάρα πολύ την επίδοση του παιδιού στο σχολείο. 

Οι γονείς που ενθαρρύνουν το παιδί στην εξερεύνηση, στο διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων, στην επίσκεψη χώρων μάθησης όπως μουσεία, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, επιτυγχάνουν συνήθων την υψηλή ακαδημαϊκή του επίδοση. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει θετικά ή αρνητικά στις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο, είναι ο βαθμός που η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σπίτι ταιριάζει με τις απαιτήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο.

Το ίδιο σημαντικός παράγοντας για την καλή επίδοση του παιδιού στο σχολείο, είναι οι συνομήλικοι. Αν οι αξίες των ομάδων των συνομηλίκων που συναναστρέφεται το παιδί, είναι αντίθετες με αυτές που υποστηρίζει το σχολείο, θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στην επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Τέλος η ικανότητα και η διδακτική μεθοδολογία των δασκάλων και το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των γονιών διαδραματίζουν εξίσου σπουδαίο ρόλο στην ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού (Cole, 2001) .

ΒιβλιογραφίαCole M. , Cole S. ( 2001). Η ανάπτυξη των παιδιών. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω


πηγή:http://www.edu-special.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου