Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

«Συγκρότηση ομάδων για την αυτοαξιολόγηση».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Πεσόντων Μαχητών 15
                       32100  Λιβαδειά
Τηλ.-fax : 22610-22565
E-mail: syleplivadias@gmail.com
Ιστολόγιο: http://sepelivadeias.blogspot.gr/
Πληροφορίες: Κόκκινος Σπυρίδων
      Καράβα Ευαγγελία
                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 85//17 - 3 - 2014
               «Συγκρότηση ομάδων για την αυτοαξιολόγηση».                                                              Το Δ.Σ. του Συλλόγου λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τη βούληση των συναδέλφων, όπως αυτή εκφράστηκε με τη συλλογή υπογραφών ενάντια στην αξιολόγηση χειραγώγηση (340 υπογραφές σε σύνολο 425 συναδέλφων).
β) Τη συνάντηση με τους Δ/ντες - Δ/ντριες και Προϊσταμένους – νες για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας που πραγματοποιήθηκε στις 22-1-2014, όπου βεβαιώθηκε η σχεδόν ομόφωνη αντίθεση των συναδέλφων στη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης που έχει ως στόχο τη χειραγώγηση και τιμωρία των εκπαιδευτικών, αλλά και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.
γ) Τις πάγιες θέσεις της ομοσπονδίας όπως αυτές έχουν επανειλημμένα εκφραστεί στις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου και τη στάση του συνόλου σχεδόν των Συλλόγων σε όλη τη χώρα και
δ) Τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ειδικότερα τα υπ. Αρ. 653/19-2-2014 και 698/7-3-2014 έγγραφα, καθώς και τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. στις 16 Φεβρουαρίου 2014
καλεί τους συλλόγους διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων της περιφέρειας μας, εφόσον κληθούν να μην προχωρήσουν στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας αν κριθεί σκόπιμο και το σχετικό υπόδειγμα πρακτικού που έχει αποστείλει η Δ.Ο.Ε.
Για το Δ.Σ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου