Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

''Προεδρικά Διατάγματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση''

Προεδρικό Διάταγμα  47/2-3-2006  (ΦΕΚ 48.Α) Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προεδρικό Διάταγμα 1/3-1-2003 
«Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών»Προεδρικό Διάταγμα 201/1-7-98
 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων (Πλήρες ΦΕΚ)

Προεδρικό Διάταγμα 200/7-7-1998 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.  (Πλήρες ΦΕΚ)
Προεδρικό Διάταγμα 121/1997 Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου ΠΔ 462 ΦΕΚ 171/11-11-1991
-Αξιολόγηση Μαθητών Προεδρικό Διάταγμα 8/1995, (Πλήρες κείμενο του ΦΕK)
-Προεδρικό Διάταγμα 63/1981 Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου