Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

'' Καλή συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων ''


Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους γονείς μέσα από την παροχή συστηματικής, εύχρηστης και ορθής πληροφόρησης για υλικά, φορείς, ενώσεις γονέων κτλ. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί συλλογικά ή ατομικά μπορούν να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των γονέων για ζητήματα που τους ενδιαφέρουν, όπως η βοήθεια στο σπίτι και η οργάνωση της συμπεριφοράς.


Σε επίπεδο σχολείου, οι πρακτικές - προτάσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν
 από τον εκπαιδευτικό, για να προωθηθεί η θετική συνεργασία και συμμετοχή 
των γονέων είναι:
 • Συγκεντρώστε πληροφορίες για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις  
 • των οικογενειών, με συστηματικό τρόπο. 
 • Αναπτύξτε και διανέμετε υλικό σχετικό με τα δικαιώματα και τις 
 • υποχρεώσεις τους, καθώς και τις διαδικασίες και πρακτικές του σχολείου. 
 • Προσκαλέστε τους γονείς να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου,
 •  με τρόπους απλούς και εφικτούς.
 • Βρείτε τρόπο για την παροχή συστηματικής και συχνής 
 • ανατροφοδότησης προς τους γονείς.
 • Βρείτε χρήσιμα τηλέφωνα και πληροφορίες για τους γονείς
 •  των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Καλέστε τους γονείς να συμμετέχουν σε κάθε λήψη απόφασης 
 • για την εκπαίδευση του παιδιού τους.
 • Επικοινωνείτε προσωπικά, όσο το δυνατόν περισσότερο.
 • Καταβάλετε ιδιαίτερη προσπάθεια κυρίως με εκείνους τους γονείς
 •  που δεν συμμετέχουν.
Σε ατομικό επίπεδο, συνεργασίας εκπαιδευτικού γονέα,
 προτείνονται οι παρακάτω πρακτικές: 
 • Δείξτε στους γονείς πώς να υποστηρίζουν το παιδί στο σπίτι. 
 • Αναπτύξτε ένα σταθερό σύστημα επικοινωνίας.
 •  Επικοινωνήστε έγκαιρα στην αρχή του προβλήματος.
 • Επικοινωνείτε συχνά και προσωπικά, αρχίζοντας πάντα με ένα θετικό σχόλιο.
 • Ζητείστε από τους γονείς να εμπλακούν στην εξέταση της εργασίας
 •  στο σπίτι.
 • Ακούστε προσεκτικά τους γονείς και δείξτε σεβασμό.
 •  Κανονίστε απογευματινά ραντεβού για όσους γονείς δεν μπορούν                                     να έλθουν στις ώρες σχολείου. 
 •  Συζητείστε με τους γονείς σχετικά με την αναμενόμενη 
 • συμπεριφορά στην τάξη.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κακές και καλές
 πρακτικές προσέγγισης των γονέων. πηγή: http://ipaideia.gr
 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
της Σ. Παντελιάδου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου